KORUALAN KASABASI ( Gezlevi )
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

İbrahim AKMAZ


Ana Sayfa Korualan Kasabası Amacımız Resimler    İletişim Ziyaretçi Defteri.

KORUALAN KASABASI

 KORUALAN KASABASI (GEZLEVİ) TARİHİ

Korualan ve çevresi Prehistorik (Tarih öncesi) çağlarda önemli yerleşmeleri olan Neolitik dönem Çumra-Çatalhöyük, Seydişehir-Suberde gibi yerleşmelerin yaklaşık 100 km. uzaklığında yer almaktadır. M.Ö.II.Binde bölge Hititlere bağlıdır. Hititler Konya ile Akdeniz arasındaki bu bölgeyi önceleri bölgede oturan halktan dolayı Luviya olarak adlandırmış daha sonra da Luvi tanrısı Tarhu'dan dolayı Tarhuntaşşa olarak adlandırmıştı. Korualan ve çevresinde bu dönemle ilgi yerleşmeler henüz tespit edilememiştir. Ancak Bozkır Sazlı ve Sarıoğlan Höyüklerinde bu dönem yerleşme izleri bulunmaktadır. Güneye uzanan yollar üzerinde yer alan bu yerleşmelerin Akdeniz ulaşımında Korualan ve çevresini bu dönemde kullanmış oldukları söylenebilir.


Bölge M.Ö.I.Binde Frigler ve sonra Lidyalıların egemenliğindedir. Bu dönemde Payallar Yaylası'nda yer alan basamaklı kaya sunağı Bozkır Dibektaşı, Merdiven Gediği, Ermenek Domuztepe basamaklı yapılarına benzerlik gösterir. Bu yapılar Batı Anadolu'da yer alan Frig kutsal tapınaklarına paralellik göstermektedir. Demek ki Frig Çağı'nda bu bölge güney-kuzey geçişlerinde ulaşım yolları üzerindeydi. Bu anıtların geçitlerde yer alması anlamlıdır.


M.Ö.I.bin yılın ikinci yarısında bölge Perslere bağlı iken Büyük İskender M.Ö.330 yılında Persleri yenerek Anadolu'ya egemen olmuştur. Fakat İskender'in ölümü ile bölgede çıkan isyanları bastırmak için generallerinden Perdikkas M.Ö.322 yılında Bozkır Zengibar Kalesinde yer alan Isauria kentine bir sefer düzenlemiştir. Üç gün üç gece kaleyi savunan halk önce çocuklarını sonra kendilerini ateşe vererek intihar etmiştir. Bu tarihten bir süre sonra bölge Hellenistik krallıklardan Bergama ve Galatya krallarının eline geçmiştir. Başkenti o dönem Ancyra olarak bilinen Ankara olan Galatya kralı Amyntas M.Ö.27 yılında bu Isauria'da bir saray yaptırmaya çalışmıştır. Fakat bu sırada Trogitis Gölü (Suğla) kıyısında bir halk olan Homanadlarla yapılan savaşlarda hayatını kaybetmiştir.
Amyntas'tan sonra bölge Romalıların Galatya Eyaletine bağlanmıştır. Bir süre sonra ise İsauria'nın merkezinde yer aldığı İsauria Eyaleti'ne bağlanmıştır. Bu eyalet Konya ile Silifke arasındaki Toroslar uzunca bir süre bu eyaletin içinde yer almıştır. Bizans döneminde ise bu bölge Heraklius'un kurmuş olduğu Anatolikian Themas'ı içindedir.


Türk Dönemi:
Osmanlı belgelerinde Gözleve olarak adından söz edilen ve halk arasında Gezlevi olarak bilinen kasabaya Korualan 1950'li yıllardan sonra ormanlık bir alan içnde olmasından dolayı Korualan denilmiştir. 1971'de kasaba olmuştur.

Korualan Konya Ovası ile Akdeniz arasında Orta Toros 1400-2000 m. yüksekliğine ulaşan zirvelerinin kuzeye bakan bir kesimde yer almaktadır. Günümüzde Konya ilinin Akdeniz Bölgesi içinde en güney noktasını teşkil eden bu bölge Hadim ilçesine bağlıdır. Konya il merkezine uzaklığı yaklaşık 130 km. olan Korualan bağlantısını Kaşınhanı, Belören (Sarıoğlan), Bozkır yol güzergahı, Hisarlık ve Tepelce arası kestirme yol üzerinden Göksu (Gökçay) boyunca sağlamaktadır.


Konya'ya 128 km. olan Hadim ilçesinin yaklaşık 20 km. batısında yer alan bu kasaba Konya'nın diğer bir ilçesi olan Bozkır'ın 33 km. doğusunda yer bulunmaktadır. Bu nedenle bu iki ilçe arasında en önemli bağlantıyı sağlayan kara yolu üzerindedir. Korualan 12 ay boyunca iki ilçe arasında sağladığı bu ulaşım bağlantısını mevsimlik olarak özelikle yaz aylarında güneyin yaylaları ve sahil kesimine de sağlamaktadır.


Gezlevi (Gözleve) çevresi Türklerin Anadolu'ya geldiği sırada uzunca süre Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluların devleti içinde yer almıştır. Bu dönemde Torosların bu kesimi güneyin Yörük yaylacıları ve Orta Anadolu'nun yerleşmeye yüz tutmuş Türkmen aşiretleri arasında sınır teşkil etmekteydi. Bu nedenle kasaba halkı güneyin Antalya'nın yerleşmelerinden gelen insanlarla kuzeyde Konya'nın yerleşmelerinden gelen Afşar, Kınık ve Turgut gibi Türkmen boylarından çeşitli unsurların karışımından kurulmuş olmalıdır. Zira kasabada yaşlıların soylarıyla ilgili anlatım geleneği bu yöndedir.

Anadolu Selçuklu devletinin dağılmasından sonra bölge Karamanoğullarının eline geçmiştir. 1465 yılında Karamanoğulları devletine Fatih Sultan Mehmet son verince bölge Osmanlıların eline geçmiştir. Korualan (Gezlevi-Gözleve) günümüzde Hadim ilçesine bağlı olmasına rağmen o dönemde uzunca bir süre Bozkır'a bağlı idi. Bozkır ise önceleri Beyşehir Sancağı'na bağlıdır(1476-1844).

1844- 1864 yılları arasında bölge Konya Sancağı'na bırakılmıştır. 1864-1867 yılları arasında Konya Sancağı'nın Konya Vilayeti olarak yapılandırılması üzerine bu vilayete bağlı kalmıştır. Hadim'in çeşitli zamanlarda kaza merkezi olması ile Gezlevi Hadim'e bağlanmıştır. Fakat Hadim'in bazı zamanlarda nahiye statüsüne düşmesiyle Bozkır'a bağlanmıştır. En son Hadim'in 1926 yılında kaza olmasıyla Gezlevi Hadim'e bağlanmıştır.
1971'de kasaba olan Korualan Torosların sakin bir kesiminde en önemli yerleşmelerden biridir.
Sitenizesayac.com
Korualan Kasabası ( Gezlevi ) © 2009 
korualanakparti@hotmail.com
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=